Imprimir

Obxetivos

14. 05. 09
posted by: Super User
Visto: 4549

O noso obxetivo principal é protexer e defender o medio ambiente, intervindo naquelas zonas de Galicia onde se cometan agresións contra a Natureza.

Os retos medioambientais que pretende abordar Fegama, e que necesitan accións urxentes son, entre outros, o cambio climático, a pérdida de biodiversidade, a destrucción da paisaxe, a degradación do solo e a auga, o abandono no rural, os lumes forestais e os impactos sobre a saúde causados pola contaminación.

A Federación pretende fomentar entre as súas Asociacións membros a conciencia ambiental e uns métodos de traballo responsables no contexto ecolóxico e social, para que a sociedade rural en xeral desempeñe o papel que lle corresponde na conservación do medio ambiente.

O desenvolvemento sostible esixe a dispoñibilidade a longo prazo de recursos naturais e a preservación da calidade medioambiental. Polo tanto, require cambios nos métodos de producción existentes e no comportamento do consumidor.

Os obxetivos específicos que rexerán a elaboración da planificación, serán os seguintes: